You are here

Lalovi-i-Mulifanua Village Fisheries Management Plan_1999

O le autu lenei sa faatalatalanoaina ma malilieautasi i ai vaega taitasi o le afioaga:

1. Ina ia puipuia le siosiomaga o le gataifale ma,

2. Toe faatupulaia le tamaoaiga o le gataifale mo tupulaga o le lumana’i

O lenei tapenaga sa saunia lava e alii ma faipule ma tagatanuu o Lalovi faatasi ai ma le lagolagosua a le Ofisa o Faigafaiva, o le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva.

Category: