You are here

Solosolo Village Fisheries Management Plan_1998

O lenei fuafuaga o le Pulega o le Siosiomagao le Gataifale ma le Va’aia Lelei o I’a ma Figota, na saunia e le itupa o Aumaga, Tina ma Tamaitai, aemaise le Pule mamalu a Alii ma Faipule o le Afioaga o Solosolo, faatasi ai ma le lagolagosua a le Vaega o Faigafaiva,

o le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva.

 

Category: