You are here

Vaovai, Falealili Village Fisheries Management Plan_1999

O faigafaiva i Samoa e taua tele aua o se tasi lea o auala e maua ai le fofoga taumafa aemaise lava i alalafaga ma afio’aga i tua. I le tele o afio’aga, latou te le’o faatauaina le va’aia lelei o le tamaoaiga ma le siosiomaga o le gataifale. O le aumaia le faaaogaina o ituaiga faigafaiva faa-onapo nei, e iai mea meanava, upega ma tili mataninii, ma vailaau oona e faamata faigofie ai ma tele i’a maua, ae o loo faatama’ia ai le siosiomaga o le gataifale ma ona tamaoaiga. O le faatinoina foi o atinae i le gataifale, ua faaleagaina ai le tele o nofoaga ma le miliona o meaola o loo nonofo ma tautuufua ai. Ina ia faasaoina mai lea tulaga, ua faatuina ai e le Vaega o Faigafaiva o le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva se Polokalame mo le Pulega o le Si’osi’omaga o le Gataifale, ma le Va’aia Lelei o I’a ma Figota, ina ia fesoasoani i le fausiaina o se Pulega faa-faigafaiva i alalafaga ma afio’aga e faasao, pulea ma fuafua tatau le faaaogaina o le tamaoaiga o le gataifale o Samoa. 

Category: