You are here

Vavau Village Fisheries Management Plan_2003

O le faaitiitia o i’a ma figota i Samoa e afua mai i le anoanoai o mafuaaga eseese. O nisi o nei mafuaaga e aofia ai;

le tanumia o vaega o le gataifale mo eleele-fou (fanua)

le soona fagotaina faa-le-tatau o le gataifale e le aufaifaiva

le faaaogaina o faigafaiva-le-talafeagai

ma aafiaga mai i afa malolosi (Ofa 1990, Val 1991, Heta 2004) ua tuanai.

 

O nei faafitauli o loo tulai mai pea i gataifale o si o tatou atunuu ma o loo avea lea ma auala e faaitiitia ai i’a ma figota. O le faaitiitia o nei tamaoaiga o le sami e faaitiitia ai foi porotini maua (protein) mo le taumafa tatau (taumafa paleni) mo tagatanuu o Samoa. O se atugaluga tele lea i le Malo o Samoa na faapea ai ona faatino nisi o fuafuaga faataatitia e pei ona faailoaina atu i lalo. O le tausaga e 1988 na pasiaina ai e le Kapeneta le Tulafono Autu Tau Faigafaiva e faamalosia ai le (i) laiseneina o vaa-fagota mo fagotaga, (ii) faasaina le faia o faigafaiva-letalafeagai i ogasami o Samoa. Peitai ane o nei tulafono uma e lei silafia e le toatele o tagatanuu o Samoa i ia vaitaimi. O se tasi o mafuaaga ona o le toaitiiti ma le toagaogao o le aufaigaluega. Ae o seisi mafuaga ua talitonu le taofi na faigata ona ausia ai lea tulaga ona e lei iai se polokalame i lea vaitaimi e pei o le Polokalame o le Faasao o le Gataifale mo Nuu ma Afioaga. O lenei polokalame e pei ona faatinoina nei, ua fesoasoani tele i le faa-malamalamaina mo le silisfia e le mamalu o le atunuu o ia tulaga. I le tausaga 1995 na pasiaina ai e le Kapeneta le Tulafono Faatonutonu e Faatapulaaina ai le Laiti o I’a ma Figota. O lenei tulafono na pasiaina ma le faamoemoe e tuu avanoa ma fesoasoani i le faasaoina o i’a ma figota ua tauau ona mou atu. O le faatapulaaina o le laiti o i’a ma figota e faataga mo le fagotaina ina ia ausia le lapopoa ina ia mafai ona tautuufua ma fanafanau e faatupulaia ai le faitau aofai o le tamaoaiga o le gataifale. O loo faapipiiina atu i le pito i tua o le Tusi Taiala se Pepa o Faamatalaga (6) mo faamatalaga faaopopo o lenei tulafono. O Tulafono Laiti a nuu ma afioaga ua amanaiaina e le Faamasinoga. O se tasi lea o auala ua tuu sao ai e le Malo le malosi i nuu ma afioaga e mafai ai ona o latou molia i le tulafono soo se tagata e le usitaia tulafono ua aiaia i totonu o le Tusi Taiala a le afioaga o Apolima Uta. O nei tulafono o loo i lalo o le vaega o Tulafono ma Faasalaga o le Tusi Taiala aua le pulea tatau ma le vaaia lelei o le gataifale i tulaga o ona tamaoaiga ma lona siosiomaga mo se lumanai manuia. O tulafono laiti e soalaupuleina ma autasi iai le Pule Mamalu a Alii ma Faipule o afioaga taitasi. 

Category: