Tonga - Vava'u Environmental Protection Association (VEPA)

You are here

Vava'u Environmental Protection Association (VEPA)

Our mission:

Vava'u Environmental Protection Association (VEPA) is dedicated to the conservation of Vava'u's natural beauty through educational awareness, sustainable development and collaboration.

Taumu'a ngaue:

Ko e Malu'i pe Tauhi ko ia 'o e 'Atakai 'o Vava'u pe koe VEPA 'oku nau ngaue ki hono tauhi 'o e faka'ofo'ofa mo e ma'a 'o Vava'u 'i he fakahoko 'o e ngaahi ako ki he ngaahi founga hono tokanga'i, feinga ke fakalakalaka, pea mo e fengaue'aki fakataha foki 'a e ngaahi kautaha kotoa pe ki he ngaahi ngaue 'oku fiema'u ke fakahoko.