Management Plans

You are here

These Environmental Impact Assessment Guidelines for Coastal Tourism Development in Pacific Island Countries and Territories (Guidelines) represent a sector specific version of SPREP’s regional EIA Guidelines first published in 1993 and recently...
O le polokalame o le faasaoina o le gataifale, na amata mai e le Ofisa o Faigafaiva i le tausaga e 1995. O le faamoemoe o le polokalame, ina ia tapu’e mai le tamaoaiga o le gataifale, ma puipuia ai le siosiomaga. O taualumaga o le polokalame, e...
E faamoemoe tele le fofoga taumafa o afioaga i faigafaiva ma punaoa o le gataifale ae le gata i lea o atinae mo le tamaoaiga o aiga. I le tele o afioaga, latou te le o faatauaina le pulea tatau ma le vaaia lelei o punaoama le siosiomaga o le...
Autu “Puipuiga o le Siosiomaga o le Gataifale ma le toe faatupulaia o i’a ma figota mo tupulaga ole lumanai.” - O le autu lena sa fa’atalatalanoaina ma malilie autasi ai vaega e tolu o le Afio’aga o Sapini i taimi o faatalatalanoaga....
O faigafaiva i gataifale e taua tele i afioaga o Samoa aua le fofoga taumafa faapea le fesoasoani i le tamaoaiga. I le tele o afioaga, latou te le o faatauaina le pulea tatau ma le vaaia lelei o punaoa ma le siosiomaga o le gataifale. O le faia ma...
le Polokalame o le Faasao na amataina e le Ofisa o Faigafaiva i le tausaga e 1995. I le amataga mai la o lenei polokalame sa lagolagoina malosi e le Malo o Ausetalia e auala ma i lana AusAID i le faa-tupeina mo le 5 tausaga seia oo mai i le tausaga...
Autu O lenei fuafuaga tatau, o le vaava’aia lea o itu lelei e toe ati’ae ai le gataifale ina ia iai ni suiga lelei e totogo ae ai mo se manuia o tagatanuu o Salelologa mo nei ma taeao. O le faamoemoe maualuga o le Malo e tauala atu i lenei...
Faamatalaga e uiga i le Afio’aga O le Afio’aga o Sataua e i le itu i matu i sisifo o le motu tele o Salafai ma o lona faitauaofai e tusa ma le 994 ao fia ai Matai, Tina ma Tamaitai, Aumaga ma alo ma fanau. E le o aofia ai i latou ua faimalaga atu...
FAAMATALAGA E UIGA I LE AFIO’AGA Faamatalaga o Foliga Va’aia Faanatura o le Afio’aga Faamatalaga Aofa’iga O le faitau aofai o tagata o lenei alalafaga 670 O le umi o le a’au o le afio’aga 2...
FAAMATALAGA E UIGA I LE AFIO’AGA Faamatalaga o Foliga Va’aia Faanatura o le Afio’aga Faamatalaga Aofa’iga O le faitau aofai o tagata o lenei alalafaga 100 - 200...