Skip to main content

O FASITOO-TAI ua leva ona auai i le Polokalame lenei ma fausia, ai la latou Taiala lenei seia oo ina pasia i le aso 04 o Iuni 1998. Ua maea foi ona fausia tulafono e malu puipuia ai le soona fagotaina faasolitulafono o le gataifale. E iai nisi o faamanuiaga sa tuuina muamua i le afioaga e pei o atinae faisua, faailogaina o le Faasao o le Gataifale, aoaoga i tomai eseese faa-faigafaiva faapea le pasiaina o tulafono laiti mo le afioaga.

O le masina o Mati i le 2009, sa toe talosagaina ai e le Tofi pulenuu o le afioaga le Vaega o Faigafaiva ina ia fesoasoani mo le toe faatinoina o le Polokalame i totonu o FASITOO-TAI.

Sa talia lelei lenei talosaga ma atofaina loa se fonotaga mo le toe iloiloina ma le faaleleia o fuafuaga ma tulafono o le Tusi Taiala lenei.

O le aso 22 o Oketopa 2009 sa tauaofia ai le fonotaga a le Komiti Faufautua filifilia a le afioaga ma le Vaega o Faigafaiva mo le toe iloiloina ma le auiliiliina o fuafuaga uma o lenei Taiala. E ui ina e leai ni suiga o Tulafono aemaise o faasalaga, ae nao ni nai suiga i le komiti, ona e toetele sui o le komiti tuai ua malaga i atunuu e mamao ma toese foi ma le afioaga ona o nisi fuafuaga le ma’alofia, ae ua faapena foi ona faimalaga atu nisi i atunuu e mamao e alaala ma papa’a’ao ai. O le sini autu ina ia mafai ona faaleleia tamaoaiga o le gataifale ma le siosio maga ma ia maua pea le soifua manuia lautele o tagatanuu o FASITOO-TAI ma le faaaoga tatau o punaoa o le sami.

O le autu lenei sa faatalatalanoaina ma malilie autasi i ai vaega uma o le afioaga o FASITOO-TAI:

 Ia vaaia lelei ma pulea tatau le siosiomaga o le gataifale

 Toe faatupulaia punaoa ma tamaoaiga o le gataifale mo tupulaga i le lumanai.

 Puipuia ma faasaoina togatogo ma ona tamaoaiga