Skip to main content

O le polokalame o le faasaoina ma pulea tatauina o le gataifale o Samoa na amata mai e le Ofisa o Faigafaiva i le tausaga 1995 i le faatupega mai le Malo Ausetalia (AusAid) mo le lima tausaga. E faataua ai le fesootaiga ma le galulue soosoo tauau ma afioaga aua le faatuina o latou ogasami faasao. O taualumaga o le polokalame e aofia ai le soalaupuleina ma le fausiaina o se Tusi Taiala e tamauina ai fuafuaga faataatitia a le afioaga faapea le Ofisa o Faigafaiva.

O se tasi o autu taua o lenei polokalame o le toe tapu’e mai lea o tamaoaiga ma faaaoga tatau punaoa o le gataifale ma le sami ina ia maua pea aua tupulaga lalovaoa o Samoa. O le puleaina ma le lelei o lenei polokalame faasao i nuu, e i lima ma aao o afioaga lava o lo o faaaogaina nei punaoa ma tamaoaiga.

O fuafuaga faataatitia i lenei Tusi Taiala e unaia ai le vaaia lelei aemaise le pulea ma le fuafua tatau o le faaaogaina o le tamaoaiga o le gataifale ma le siosiomaga o MATAUTU.

O le autu lenei sa faatalatalanoaina ma malilie autasi i ai vaega uma o le afioaga o MATAUTU:

 Ia vaaia lelei ma pulea tatau le siosiomaga o le gataifale ;

 Toe faatupulaia punaoa ma tamaoaiga o le gataifale mo tupulaga i le lumanai ;

 Siitia le silafia o le afioaga i auala e puipuia lelei ai punaoa o le sami.