Skip to main content

O lenei fuafuaga o le Pulega o le Siosiomaga o le Gataifale ma le Va’aia Lelei o i’a ma figota ua saunia e le Pule Mamalu a Alii ma Faipule ma tagata o le afio’aga o Saleapaga faatasi ai ma le fesoasoani lagolago a le Vaega o Faigafaiva o le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva.

O le sauniga o le Tusi Taiala sa faatinoina lea ia Tesema 2001. I lea vaitaimi na faatinoina ai ni faatalatalanoaga ma vaega eseese o le Afioaga. O se faataitaiga (ft.) o le vaega o Matai, Tina ma Aumaga. O le faatalatalanoina o vaega eseese ia na faailoa mai ituiaiga faigafaiva eseese o loo faatinoina e vaega taitasi. Na faailoaina ai foi faafitauli o loo feagai ma le Gataifale o le afioaga. Na faailoa ai foi mafua’aga o ia faafitauili, o ona aafiaga, a’o a foi ona fofo. O le aoga o le tuu eseeseina o vaega nei o le Afioaga, ina ia mafai ai ona tuu avanoa i tagata eseese. O le talitonuga a le Ofisa o Faigafaiva e mau-eseese lava tagata, pe tofu le tagata ma lona foi ia taofi. O nei lava lā taofi e aoga uma mo le suesueina o se tali maumaututu mo se faafitauli o loo faafeagai ma le gataifale o le Afioaga. O nei

faatalatalanoaga i vaega eseese e maua mai ai le maliliega i se fofo mo ni faafitauli o loo iai nei i le Gataifale.

O se faataitaiga: O le laiti o ia maua i faiva i nei vaitaimi o se faafitauli lea. O le mafuaga o le faafitauli o le soona fagota o le gataifale. O se fofo la mo le faafitauli ole faasaoina o se vaega o le gataifale, faapea ai ma le faasaina o fagotaga mai isi afioaga e ese mai Saleapaga.